لوگو FILTERS for Pictures

FILTERS for Pictures

تصاویر FILTERS for Picturesتصاویر FILTERS for Picturesتصاویر FILTERS for Picturesتصاویر FILTERS for Picturesتصاویر FILTERS for Pictures

توضیحات

نرم افزاری برای ویرایش عکس ها شما

با استفاده از قاب ها و چارچوب های از پیش تعیین شده در عرض چند دقیقه عکسی با کیفیت بسازید. از فیلترهای رایگان این نرم افزار استفاده کنید و رنگ های جدیدی به عکس های خود اضافه کنید.

همین حالا این اپلیکیشن را نصب کنید و با استفاده از ابزارها ویرایش و امکانات متنوع آن سرگرم شوید.


تغییرات نسخه اخیر

Thanks for using Filters!


What's new in v1.0.3:
  • Brand new Light Leaks
  • Overall Improvements
توسعه دهنده

Andrea Michieletto