لوگو estekhare

estekhare

تصاویر estekhareتصاویر estekhareتصاویر estekhare

توضیحات

استخاره بسیار نفیس با استفاده از جواب‌های سایت شهید آوینی


روش استخاره:

بر اساس فرمایش رسول اکرم (ص) بعد از خواندن سه مرتبه صوره توحید و سه صلوات و دعای مخصوص استخاره، قرآن (خط عثمان طه) را باز کرده و صفحه سمت راست سطر اول جواب استخاره می‌باشد...


امکانات:

۱- گرفتن استخاره توسط اپلیکیشن

۲- گرفتن استخاره توسط فرد و وارد کردن شماره صفحه فرد آمده در اپلیکیشن

۳- ذخیره جواب استخاره با یک عنوان تا در صورت نیاز به آن مراجعه شود

تغییرات نسخه اخیر

امکان استخاره دستی

توسعه دهنده

آسان یاب