لوگو Eram Business

Eram Business

تصاویر Eram Businessتصاویر Eram Businessتصاویر Eram Businessتصاویر Eram Businessتصاویر Eram Business

توضیحات

+ سرمایه خود را در امنیت با اپلیکیشن مشاهده کنید.

+ مشاهده تبدیل آن به تومان

+ قابلیت ثبت درخواست برداشت یا واریز سهام

+ قابلیت واریز سود به سهام یا برداشت مستقیم از سود

+ قابلیت مشاهده آخرین اخبار هولدینگ

+ قابلیت مشاهده‌مجوز های ما یا تماس آسان با پشتیبانی

تغییرات نسخه اخیر

دیباگ

توسعه دهنده

آرناد