لوگو Draw Joust!|نیزه باز سواره

Draw Joust!|نیزه باز سواره

تصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سوارهتصاویر Draw Joust!|نیزه باز سواره

توضیحات

در بازی Draw Joust شما باید برای نیزه باز خود یک دستگاه نقلیه بکشید و به او کمک کنید تا بتواند دشمنان خود را شکست دهد. هر چیزی که نقاشی کنید، واقعی می‌شود و به حرکت در می‌آید، پس حواستان را هنگام کشیدن آن‌ها خوب جمع کنید. شما هم می‌توانید با دانلود Draw Joust برای آیفون، بدون نیاز به اپل آیدی این اپلیکیشن را از آی‌اپس دریافت کنید و لذت ببرید.

تغییرات نسخه اخیر

- Minor bug fixesتوسعه دهنده

Voodoo