تصاویر DOOM IIتصاویر DOOM IIتصاویر DOOM IIتصاویر DOOM IIتصاویر DOOM II

توضیحات

25 سالگی DOOM را با انتشار مجدد DOOM II جشن بگیرید. این دنباله جذاب، به دوست‌داران بازی قبلی یک ابرشاتگان قدرتمند داد تا با شیاطین کشنده‌تر و غول‌های بدترکیب مبارزه کنند.
DOOM II شامل موارد زیر است:


- 20 مرحله حرفه‌ای و دشوار جدید اضافه شده‌اند.


برای نجات زمین، باید به اعماق جهنم فرود بیایید، از دست انبوهی از شیاطین جان سالم به در ببرید و در شدیدترین نبردی که تا کنون وجود داشته، شرکت کنید.

تغییرات نسخه اخیر

A new update is available for DOOM & DOOM II on all platforms that includes audio improvements, QOL features and minor performance optimization. No End In Sight, with over 30 levels, is the latest to join our awesome line up of free Add-ons in DOOM.

توسعه دهنده

Bethesda