لوگو DoitQUICKLY 2

DoitQUICKLY 2

تصاویر DoitQUICKLY 2تصاویر DoitQUICKLY 2تصاویر DoitQUICKLY 2تصاویر DoitQUICKLY 2تصاویر DoitQUICKLY 2

توضیحات

این برنامه با ساختن کارت هایی برای کارهایی که باید انجام دهید و نظم دادن به آنها اولویت شما برای انجام دادن آنها را مشخص میکند و به شما کمک میکند تا راحت تر با یک برنامه ریزی دقیق به آنها رسیدگی کنید. این برنامه با لیست کردن کارهایی که باید انجام دهید و تعیین یک زمان برای پایان کار در طول این پروسه با فرستادن پیام هایی به گوشی شما سعی میکند شما را در انجام آن کارها همراهی کند. شما با داشتن یک لیست جامع میتوانید با زمان بندی دقیق و برنامه ریزی درست به تمام کارهای روزانه خود رسیدگی کنید.


تغییرات نسخه اخیر

· Improved Today Widget.

توسعه دهنده

Alexander Deplov