لوگو DNSwitch

DNSwitch

تصاویر DNSwitchتصاویر DNSwitchتصاویر DNSwitch

توضیحات

- عوض کردن DNS سرور

- ذخیره کردن پروفایل‌‌های مختلف

- بدون نیاز به باز بودن برنامه با استفاده از VPN Configuration

تغییرات نسخه اخیر

نسخه‌ی اولیه.

توسعه دهنده

RoseApps