لوگو DNSwitch

DNSwitch

تصاویر DNSwitchتصاویر DNSwitchتصاویر DNSwitch

توضیحات


  • عوض کردن DNS سرور

  • ذخیره کردن پروفایل‌‌های مختلف

  • بدون نیاز به باز بودن برنامه با استفاده از VPN Configuration


تغییرات نسخه اخیر

نسخه‌ی اولیه.


توسعه دهنده

RoseApps