لوگو  Color Query Pro

Color Query Pro

تصاویر  Color Query Proتصاویر  Color Query Proتصاویر  Color Query Proتصاویر  Color Query Proتصاویر  Color Query Pro

توضیحات

تنظیم حرفه ای نور و رنگ و گرافیک عکس های شما با استفاده از این اپلیکیشن!

رنگ های مورد نظرتان را با استفاده از دوربین گوشی خود یا دوربین های حرفه ای ثبت کنید. رنگ مورد نظرتان را با استفاده از ابزارهای داخل برنامه روی عکس خود پیاده کنید.


تغییرات نسخه اخیر

To delete a color from the palette, you now double tap on the color.


توسعه دهنده

Alan Meyers