لوگو   Block! Hexa Puzzle

Block! Hexa Puzzle

تصاویر   Block! Hexa Puzzleتصاویر   Block! Hexa Puzzleتصاویر   Block! Hexa Puzzleتصاویر   Block! Hexa Puzzleتصاویر   Block! Hexa Puzzle

توضیحات

بلوک هایی با اشکال و رنگ های مختلف بر روی صفحه نمایش دستگاه تان ظاهر می شوند؛ شما باید بتوانید برای هر بلوک یک موقعیت مناسب پیدا کنید، به طوری که هیچ جای خالی روی صفحه نمایش باقی نماند، تنها در این صورت برنده این بازی خواهید شد.


تغییرات نسخه اخیر

• Minor bug fixed


Thank you.


توسعه دهنده

BitMango