لوگو Podcast Player App - TPod

Podcast Player App - TPod

تصاویر Podcast Player App - TPodتصاویر Podcast Player App - TPodتصاویر Podcast Player App - TPodتصاویر Podcast Player App - TPod

توضیحات

تی پاد یک اپلیکیشن پادگیر می باشد.

همه پادکست ها یکجا در دسترس شماست.


تغییرات نسخه اخیر


  • Episode search capability

  • Search bug fix


توسعه دهنده

Pigi