لوگو ELAVATOR AM

ELAVATOR AM

تصاویر ELAVATOR AMتصاویر ELAVATOR AMتصاویر ELAVATOR AM

توضیحات

برنامه محاسبات مخصوص آسانسورهای کششی  1. محاسبه زاویه پیچش سیم بکسل بر روی فلکه ترکشن موتور آسانسور ( زاویه آلفا)

  2. برآورد ظرفیت کابین با توجه به مساحت کابین مطابق استاندارد BS EN81-1+A3

  3. محاسبه توان مورد نیاز الکتروموتور آسانسور

    استفاده از این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار تحقیقاتی و آموزشی برای بازرسین آسانسور ، شرکت های عرضه کننده آسانسور ، مهندسین ناظر ساختمان و طراحان آسانسور توصیه می گردد.

    لازم به ذکر می باشد انجام کلیه محاسبات از قبیل ( ضریب اطمینان سیم بکسل ، ترکشن ها و...) قبل از اجرا و در مرحله طراحی اصل اول می باشد.

    ?ضمنا ظرفیت های کابین متفاوتی می تواند برای یک مساحت مطابق جداول استاندارد وجود داشته باشد ، که این نرم افزار یک یا چند نمونه را پیشنهاد می دهد .


www.elevator-am.com


توجه:


این برنامه صرفا یک برنامه آموزشی و تحقیقاتی می باشد و باید نتیجه حاصله با استاندارد مرتبط قبل از بهره برداری بررسی و کنترل شود.


تغییرات نسخه اخیر

1


توسعه دهنده

علی ملکی