لوگو Diploma

Diploma

تصاویر Diplomaتصاویر Diplomaتصاویر Diploma

توضیحات

اپلیکیشن دیپلما به همت تیم IT مرکز زبان دیپلما با هدف خدمت‌رسانی بهتر به زبان‌آموزان این مرکز تهیه و تولید شده است.

تغییرات نسخه اخیر

رفع باگ و بهبود عملکرد برنامه

توسعه دهنده

aakahroba