لوگو 504واژه ضروری

504واژه ضروری

تصاویر 504واژه ضروریتصاویر 504واژه ضروریتصاویر 504واژه ضروری

توضیحات

کتاب "504 لغت ضروری زبان انگلیسی" یکی از کتاب هایی است که هر زبان آموزی با آن آشنا می باشد. این کتاب حاوی 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که زبان آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی باید بر روی آن تسلط خوبی داشته باشند. "504 لغت ضروری و پرکاربرد" از جمله متدهای برتر و پرسرعت آموزش است که ما این متد را در غالب یک اپلیکیشن کاربردی، برای تسهیل در آموزش در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار

افزودن لغت مورد علاقه به لیست علاقمندیها

جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده

تغییر اندازه قلم

رفتن به مطلب بعدی وقبلی با یک کلیک

بزرگ کردن صفحه مطالعه با لمس طولانی روی صفحه

تغییرات نسخه اخیر

new version

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران