لوگو 1tekan

1tekan

5
تصاویر 1tekanتصاویر 1tekanتصاویر 1tekanتصاویر 1tekanتصاویر 1tekan

توضیحات

۱تکان یک اپلیکیشن ورزشی‌ست که میتـوان در آن تکان خـورد و تکان داد، سکویی که شـما را بلند میکند و به حرکت وا میدارد.

۱تکان، یک تکان است از سمت شما و یک دنیا امکان از سوی ما.


۱تکان آمـده تـا بسـتری شـاد و پـرانـرژی بـا حـضور بهـترین مـربی‌ها و کارشـناسـان ورزشی فــراهــم کند.

۱تکان را دوست و همراه خود بدانید.


تغییرات نسخه اخیر

رفع باگ های گزارش شده

توسعه دهنده

یکتا ارتباط