لوگو 1100Words

1100Words

تصاویر 1100Wordsتصاویر 1100Wordsتصاویر 1100Wordsتصاویر 1100Words

توضیحات

۱۱۰۰ لغت که باید بدانید

کتاب 1100 واژه ضروری زبان انگلیسی منبعی بسیار مهم برای تقویت دایره واژگان محسوب می‌شود و همین‌طور افراد برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند.

با مطالعه این کتاب زبان‌آموزان به تسلط کافی در زمینه واژگان کاربردی زبان انگلیسی می‌رسند.


تغییرات نسخه اخیر

۱۱۰۰ لغت که باید بدانید


توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران