لوگو 1 تکان

1 تکان

تصاویر 1 تکانتصاویر 1 تکانتصاویر 1 تکانتصاویر 1 تکانتصاویر 1 تکان

توضیحات

۱تکان یک اپلیکیشن ورزشی‌ست که میتـوان در آن تکان خـورد و تکان داد، سکویی که شـما را بلند میکند و به حرکت وا میدارد.

۱تکان، یک تکان است از سمت شما و یک دنیا امکان از سوی ما.


۱تکان آمـده تـا بسـتری شـاد و پـرانـرژی بـا حـضور بهـترین مـربی‌ها و کارشـناسـان ورزشی فــراهــم کند.

۱تکان را دوست و همراه خود بدانید.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه

بهبود پخش ویدیو

توسعه دهنده

یکتا ارتباط