لوگو خانه سرمایه | Khane Sarmaye

خانه سرمایه | Khane Sarmaye

تصاویر خانه سرمایه | Khane Sarmayeتصاویر خانه سرمایه | Khane Sarmayeتصاویر خانه سرمایه | Khane Sarmayeتصاویر خانه سرمایه | Khane Sarmayeتصاویر خانه سرمایه | Khane Sarmaye

توضیحات

مجموعه خانه سرمایه از سال 1390 شروع به فعالیت در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری کرد. تمام تلاش این مجموعه ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت در سرمایه‌گذاری بوده است. ما اعتقاد داریم با آموزش روش‌های درست سرمایه‌گذاری نه تنها خودمان به ثروت دست خواهیم یافت، بلکه وطنی ثروتمند خواهیم داشت.

تغییرات نسخه اخیر

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس

توسعه دهنده

خانه سرمایه