لوگو چکوتیک

چکوتیک

تصاویر چکوتیکتصاویر چکوتیکتصاویر چکوتیکتصاویر چکوتیک

توضیحات

نرم افزار کنترل تردد جهت


- ثبت حضور غیاب سازمانی


- نمایش تردد های روزانه


- نمایش و مدیریت درخواست ها


- ثبت بر اساس موقعیت جغرافیایی

تغییرات نسخه اخیر

اصلاح نمایش سال

رفع باگ داخلی

توسعه دهنده

پاناوان