لوگو استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

تصاویر استخاره با قرآنتصاویر استخاره با قرآنتصاویر استخاره با قرآنتصاویر استخاره با قرآنتصاویر استخاره با قرآن

توضیحات

استخاره با قرآن

استخاره معامله

استخاره ازدواج ، در این برنامه قرار داده شده .

استخاره در لغت به معنی خواستن بهترین چیز و طلب کردن خیر است و در اصطلاح نوعی دعا است در انجام امری که خیر و شر آن بر انسان پوشیده است. شیخ مفید استخاره کردن را خیر خواستن از خداوند می‌داند. استخاره در امور مباح یا برای ترک امر مستحبی، به جهت تعارضش با امر مستحب دیگر وارد است

به روایتی ازامام صادق (ع):


بهتر است که قبل از استخاره سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند


سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نیت کرده و به آنچه که مایل است استخاره کند، نیز پسندیده تر آنست که رو به قبله ، با لباس و بدن پاک و وضو باشد

تغییرات نسخه اخیر

بهبودعملکرد برنامه.

توسعه دهنده

مهندس امین بشارت نیا