لوگو ۵۰۴ لغت ضروری

۵۰۴ لغت ضروری

تصاویر ۵۰۴ لغت ضروریتصاویر ۵۰۴ لغت ضروریتصاویر ۵۰۴ لغت ضروریتصاویر ۵۰۴ لغت ضروری

توضیحات

این آموزش به صورتی هستش که برای هر لغت یک کدینگی در نظر گرفته شده که باعث میشه یک تصویری در ذهن شما از اون لغت و معنی او ساخته بشه تا هر زمانی که این لغت رو میشنوید اون تصویر در ذهن شما تداعی بشه و معنی لغت در کوتاه ترین زمان به حافظه ی شما بیاد.


این روش یکی از پیشرفته ترین جدیدترین و قدرتمندترین روش های آموزشی موجود هستش که تاثیرات بی نظیری داشته.

این مجموعه شامل ۹۵۴ لغت که از مجموعه لغات ۵۰۴ که پرکاربردترین لغات روزمره مکالمه ی انگلیسی هستش در یک نرم افزار قرار گرفته است.

یعنی شما با تهیه ی این اپلیکیشن لغات کدینگ شده ی کتاب پر کاربرد ۵۰۴ رو در اختیار دارید.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه.

توسعه دهنده

مهندس امین بشارت نیا