لوگو ۱۱۰۰ لغت ضروری

۱۱۰۰ لغت ضروری

تصاویر ۱۱۰۰ لغت ضروریتصاویر ۱۱۰۰ لغت ضروریتصاویر ۱۱۰۰ لغت ضروریتصاویر ۱۱۰۰ لغت ضروری

توضیحات

این برنامه در واقع لغات کتاب ۱۱۰۰ هست

گرچه این کتاب جز منابع معتبر برای GRE هست. اما خوندن اون برای TOEFL هم شدیدا توصیه میشه.

در واقع تعداد کلمات کتاب ۱۱۰۰ دقیقا ۹۲۰ تا می باشد اما به دلیل مرور های کلمات به ۱۱۰۰ معروف شده است.

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه.

توسعه دهنده

مهندس امین بشارت نیا