لوگو گلدنتاش

گلدنتاش

تصاویر گلدنتاشتصاویر گلدنتاشتصاویر گلدنتاشتصاویر گلدنتاش

توضیحات

گلدنتاش (دهکده جهانی کسب و کارهای آنلاین)

تغییرات نسخه اخیر

اصلاحاتی در نمایش نقشه کسب و کارها

توسعه دهنده

آقایی