لوگو گلاسور (نسخه معلمان)

گلاسور (نسخه معلمان)

تصاویر گلاسور (نسخه معلمان)تصاویر گلاسور (نسخه معلمان)تصاویر گلاسور (نسخه معلمان)

توضیحات

با استفاده از این اپلیکیشن، دبیران محترم می توانند در کوتاه ترین زمان با بکارگیری تکنولوژی های قابل دسترس همه، تمامی اطلاعاتی که نیاز است هر یک از اولیا در مورد دانش آموز خود بدانند را در اختیارشان قرار دهند.

از این رو شاهد پیگیری و رسیدگی هرچه بیشتر اولیا از وضع تحصیلی دانش آموزشان بوده و همین امر فضایی سالم و کارآمد با بیشترین بازدهی آموزشی را در کلاس برای دبیران فراهم می آورد.

همچنین این امکان را برای آن ها میسر میکند تا در هر زمان و مکان که هستند بتوانند به دفتر کلاسی و دانش آموزان خود دسترسی داشته و با صرفه جویی در زمان و بهبود انتقال جزئیات آموزشی کلاس به اولیا ، آن ها را بیش از پیش با خود همراه کنند.امکانات و ماژول ها :

ماژول ثبت تکالیف

ماژول ثبت آزمون

نمرات آزمون ها

لیست تکالیف

لیست آزمون ها

ماژول تکالیف

ماژول پیام

تغییرات نسخه اخیر

افزودن ویژگی ها و امکانات بیشتر.

توسعه دهنده

معین تقی زاده