لوگو کیف توکن ققنوس | Kuknos

کیف توکن ققنوس | Kuknos

تصاویر کیف توکن ققنوس | Kuknosتصاویر کیف توکن ققنوس | Kuknosتصاویر کیف توکن ققنوس | Kuknos

توضیحات

شرکت ققنوس به‌عنوان یکی از میزبان‌های شبکه ققنوس برای تسهیل دسترسی کاربران خود یک کیف توکن فراهم کرده است که کاربران می‌توانند از این طریق تراکنش‌های مختلف را روی توکن پیمان و سایر توکن‌ها انجام دهند. هر کاربر در ابتدای ورود کلید عمومی و کلید خصوصی خود را از طریق این نرم‌افزار تولید می‌کند و از آن‌ها نسخه پشتیبان تهیه می‌نماید. پس‌ از آن می‌تواند وارد نرم‌افزار شده، پیمان یا هر توکن دلخواه خود را خرید و فروش نماید و یا به دیگران ارسال کند. توجه داشته باشید که شما برای دریافت توکن از دیگران، صرفاً باید کلید عمومی که مشابه شماره‌ حساب شما است را در اختیار ایشان بگذارید و هرگز هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی کلید خصوصی خود را افشا نکنید.

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

kuknos