لوگو کنترل تردد آرکا

کنترل تردد آرکا

تصاویر کنترل تردد آرکاتصاویر کنترل تردد آرکاتصاویر کنترل تردد آرکاتصاویر کنترل تردد آرکا

توضیحات

کنترل تردد آرکا ، اپلیکیشن مدیریت کارمندان می باشد بطوری که تنها با چند کلیک میتوانید ورود و خروج خود به محل کار را ثبت کرده و گزارش کارکرد و درخواست های مرخصی و ماموریت خود را به راحتی مشاهده نمایید .برخی امکانات و قابلیت های نسخه ی کارمند:


امکان ثبت ورود و خروج با استفاده از موقعیت جغرافیایی

مشاهده محل کارهای من بر روی نقشه

مشاهده گزارش ورود و خروج ها طی روزهای قبل

امکان یادآوری ثبت ورود و خروج

ثبت درخواست مرخصی

ثبت درخواست ماموریت

مشاهده گزارش عملکرد


امکانات و قابلیت های نسخه ی مدیر:

تمامی امکانات نسخه کارمند +

تایید و رد درخواست های کارمندان

مشاهده ی کارمندان حاظر در محل کار و کارمندان غایب

مشاهده لیست کارمندان در ماموریت

ردیابی کارمندان در ماموریت

مشاهده گزارش ماموریت کارمندان

مشاهده خلاصه عملکرد کارمندان

تغییرات نسخه اخیر

- رفع مشکلات جزئی

- رفع مشکل تاریخ درخواست

- یکسان شدن شماره نسخه

- نمایش صفحه عدم اتصال به اینترنت

- هدایت کاربر به صفحه تردد پس ورود به اپ

توسعه دهنده

رایان