لوگو کشاورز

کشاورز

تصاویر کشاورزتصاویر کشاورزتصاویر کشاورزتصاویر کشاورزتصاویر کشاورز

توضیحات

تیم تخصصی و حرفه ای «سمیرا کشاورز» پس از پژوهش، نیازسنجی و امکان سنجی، اقدام به طراحی و ایجاد اپلیکیشن تخصصی در حوزه آرایشگری و شاخه های مرتبط نماید و با افتخار این خدمات مورد نیاز جامعه امروز را به کلیه هم میهنان عزیز تقدیم نماید.


تغییرات نسخه اخیر

تغییرات صفحه اول برنامه


توسعه دهنده

وسام