لوگو کتاب صوتي ۱۹۸۴

کتاب صوتي ۱۹۸۴

تصاویر کتاب صوتي ۱۹۸۴تصاویر کتاب صوتي ۱۹۸۴تصاویر کتاب صوتي ۱۹۸۴

توضیحات

۱۹۸۴ نام کتاب مشهوري از جورج اورول که در سال ۱۹۴۹ منتشر شده‌است. اين کتاب بيانيهٔ سياسي شاخصي در رده‌ي نظام‌هاي تماميت‌خواه (توتاليتر) شمرده مي‌شود. ۱۹۸۴ کتابي پادآرمانشهري به‌شمار مي‌آيد.


کتاب به نام نوزده هشتاد و چهار هم شناخته مي‌شود.


جورج اورول در اين کتاب، آينده‌اي را براي جامعه به تصوير مي‌کشد که در آن خصوصياتي همچون تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شديد نسبت به برادر بزرگ (ناظر کبير)


(رهبر حزب با شخصيت ديکتاتوري فرهمند) وجود دارد. در جامعه‌ي تصوير شده، گناه‌کاران به راحتي اعدام مي‌شوند و آزادي‌هاي فردي و حريم خصوصي افراد به شدت توسط قوانين حکومتي پايمال مي‌شوند؛ به نحوي که حتي صفحات نمايش در خانه‌ها از شهروندان جاسوسي مي‌کنند و شهروندان مجبورند هميشه با چهره‌اي سرشار از خوش‌بيني و لبخند به اين صفحات نمايش نگاه کنند، تا کوچکترين شک و تصور نادرستي که نشان‌دهندهٔ هرگونه نارضايتي فرد باشد، براي نمايندگان حکمرانان پشت صفحات نمايش ايجاد نشود؛ چرا که در غير اين‌صورت مورد غضب حکمرانان قرار مي‌گيرند.در اين داستان مسائلي همچون اينگساک (Ingsoc)، بزه فکري، گفتارنو، دوگانه‌باوري مطرح مي‌شوند.

دانلود از p30download


تغییرات نسخه اخیر

new version


توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران