لوگو کاچار

کاچار

دریافت
تصاویر کاچارتصاویر کاچارتصاویر کاچارتصاویر کاچارتصاویر کاچار

توضیحات

سامانه فروش لوازم و ارائه خدمات خودرو برای اولین بار در تبریز


تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن فروش سازمانی در صفحه سایر

اضافه شدن بخش فروش طلایی و ویژه در صفحه اول

اضافه شدن جستجوی محصولات بر اساس خودرو

تغییرات در دسته بندی در صفحه اول

اضافه شدن صفحه دسته بندی و امکان فیلتر و مرتب سازی محصولات

دریافت کد ملی زمان خرید محصول از نوع تایر

اضافه شدن صفحه محصولات طلایی و ویژه

تغییرات در بخش انتخاب و افزودن آدرس

امکان ویرایش آدرس در لیست آدرس ها

رفع برخی ایرادات


توسعه دهنده

کاچار