لوگو کالری شمار زیره

کالری شمار زیره

تصاویر کالری شمار زیرهتصاویر کالری شمار زیرهتصاویر کالری شمار زیرهتصاویر کالری شمار زیرهتصاویر کالری شمار زیره

توضیحات

کالری شماری :


کالری شماری از ابزارهای قدرتمند و مطمئن علمی دنیا برای تناسب اندام است که زیره بر پایه این روش پیاده سازی شده است. در این روش میزان کالری مجاز روزانه فرد مشخص می شود و فرد را به وزن ایده آل می رساند.


کار با زیره آسان است :


با وارد کردن موبایل/ایمیل خود وارد برنامه می شوید.

با ثبت اطلاعات قد، وزن، سن، جنسیت و دورمچ کار شما با برنامه آغاز می شود.

هدف اصلی خود یعنی کاهش، افزایش و یا تثبیت وزن را مشخص می کنید.

با توجه به هدف تعیین شده مقدار کالری مجاز روزانه برای شما تعیین می شود.

بعد از تعیین مقدار و نوع غذا، نرم افزار میزان کالری آن را محاسبه می کند.

نرم افزار فعالیت های ورزشی و روزانه برای سوزندان کالری غذاها را ارائه می دهد.


سایر ویژگی های اپلیکیشن زیره :


جایگزینی غذاها

مشاهده حرکات ورزشی و نحوه انجام صحیح آنها

آشنایی با غذاهای کم کالری و پرکالری

دریافت نمودار تناسب بین غذاها و فعالیت های ورزشی

ارائه ویژگی ها و ارزش غذایی هر غذا

محاسبه و اشتراک گذاری شاخص توده بدنی (BMI) با دیگران

اعلام هشدار به فرد در صورت دریافت کالری های بیش از حد مجاز


تغییرات نسخه اخیر


  • تغییر طراحی اپ

  • افزودن رژیم فستینگ


توسعه دهنده

گروه زیره