لوگو کاریار

کاریار

تصاویر کاریارتصاویر کاریارتصاویر کاریارتصاویر کاریارتصاویر کاریار

توضیحات

تعمیرات و نگهداری خودرو

خودرو و ماشین آلات در سازمان ها نقش کلیدی در روند اجرای عملکرد بازی می کنند، به روز نگهداشتن این دارایی ها نیازمند بررسی دقیق و همیشگی دارایی و نگهداری صحیح از آنها ست، عملیات کنترل و بازدید های دوره ای مناسب طراحی شده در روال های سازمانی باعث پیشگیری از بروز مشکل و خطا قبل از آسیب به خودرو ها خواهد شد. این عملیات به 2 قسمت نگهداری سوابق خودرو و سرویس های انجام شده و عملیات پیشگیرانه جهت پیشگیری از بروز مشکل همانند یادآورهای مورد نیاز جهت بازدید و یا سرویس خودرو بخش بندی می گردد. یک سامانه مناسب می بایست عملیاتی شامل بایگانی مناسب اطلاعات و یادآورهای مناسب جهت انجام سرویس های دوره ای و همچنین بازدید های توسط بازرسین فنی را در صورت لزوم به صورت کارآمد در اختیار مدیران سیستم قرار دهد.


مدیریت خودرو

مشخصات کامل ناوگان حمل و نقل خود را ثبت و بایگانی کنید، در صورتیکه از سامانه ردیابی اورنگ و یا سامانه کنترل ناوگان اورنگ استفاده می کنید، خودروی تعریف شده را به یک دستگاه ردیاب انتصاب دهید و از این پس سامانه کاریار به صورت اتومات میزان کیلومتر خودرو را به روز می نماید.


مدیریت کیلومتر خودرو

مدیریت موثر و کارآمد ناوگان در سیستم های تعمیرات و نگهداری منوط به داشتن یک سیستم حرفه ای جهت مدیریت صحیح کیلومتر کارکرد خودرو و ناوگان است. از مزایای اصلی سامانه کاریار در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد

مدیریت کامل کیلومتر کارکرد به صورت همزمان دستی و اتومات

قابلیت اتصال به سامانه اورنگ جهت به روز رسانی اتوماتیک کیلومتر کارکرد خودرو

در هر یک از فرم های تعمیرات و نگهداری قابلیت به روز رسانی کیلومتر به صورت دستی وجود دارد

از موارد استفاده کیلومتر در ارسال هشدارهای پیشگیرانه به صورت اتومات است


مدیریت مشکلات و خطا

خطا و مشکلات خودرو می بایست به سرعت در یک سیستم رفع شده تا از بوجود آمدن خسارت های بعدی جلوگیری شود. در سامانه کاریار خطاهای خودرو و ناوگان به دو صورت قابل پیگیری و برطرف شدن است. 1- خطای مشاهده شده به صورت دستی توسط اپراتور، راننده و یا بازرس فنی گزارش شده و در سیستم ثبت می گردد 2- در صورت اتصال سخت افزار ردیاب با قابلیت OBD2 ، خطای سیستمی به صورت اتومات در سامانه کاریار گزارش شده و قابل پیگیری تا رفع مشکل می باشد.


مدیریت سرویس و خدمات خودرو

تعریف انواع سرویس اعم از تعویض روغن، تعویض فیلتر و …

سرویس های ادواری خودرو

مدیریت انجام و ثبت اطلاعات سرویس های انجام شده

آیا سرویس مربوط به یک مشکل در خودرو بوده و یا به صورت دوره ای ثبت شده؟ در هر صورت کاریار در کنار شماست

ثبت اطلاعات فاکتور سرویس و داشتن هزینه های انجام شده جهت خودروها

بایگانی کامل سرویس های انجام شده خودروها


یاد آور سرویس

سیستم تعمیرات و نگهداری مناسب می بایست هشدار های مناسب در فواصل مورد نظر را جهت انجام سرویس های دوره ای به کارشناسان و یا مدیران اعلام نماید.

قابلیت ارسال انواع هشدار پیامکی، ایمیل و نوتیفیکیشن

قابلیت ارسال پیام در بازه های زمانی به طور مثال هر 6 ماه یک بار

قابلیت ارسال هشدار در بازه مسافت طی شده به طور مثال هر 1000 کیلومتر جهت یادآوری سرویس خودرو

تعریف آستانه زمانی و مسافتی


بازرس فنی

در سامانه یاور بازرس فنی پس از معاینه خودرو ها از طریق اپلیکیشن نسبت به تایید یا رد وضعیت کاری خودرو اقدام نموده و تا زمانیکه مشکل خودرو برطرف نشده باشد ، خودرو قادر به سرویس دهی در سایر سامانه های دیگر همانند اورنگ و یاور نخواهد بود

تغییرات نسخه اخیر

Fixed Bugs

Improve User Interface

توسعه دهنده

اورنگ