لوگو کارگت ، بستر کسب و کار هوشمند

کارگت ، بستر کسب و کار هوشمند

تصاویر کارگت ، بستر کسب و کار هوشمندتصاویر کارگت ، بستر کسب و کار هوشمندتصاویر کارگت ، بستر کسب و کار هوشمندتصاویر کارگت ، بستر کسب و کار هوشمند

توضیحات

کارگت یک بستر کسب و کار تقاضا محور بر پایه موقعیت مکانی است که به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا هر خدمتی را که به آن نیاز دارند، از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن به سهولت و در هـر سـاعتی از شبانه‌روز درخواست دهند.

همچنین به کسب و کار ها و افرادی که توانایی و مهارت های خاصی در انجام کارها را دارند این امکان را میدهد تا در این بستر به کسب درامد مشغول شوند .

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد و رفع ایرادات گزارش شده

توسعه دهنده

روی خط مدیا