لوگو کارسا شخصی

کارسا شخصی

تصاویر کارسا شخصیتصاویر کارسا شخصیتصاویر کارسا شخصیتصاویر کارسا شخصیتصاویر کارسا شخصی

توضیحات

کارسا شخصی برنامه جامع مدیریت مالی فردی و خانوادگی با هدف ذخیره سازی و پس انداز و سپس سرمایه گذاری و رشد در امور مالی می باشد. در این راستا علاوه بر برنامه جهت پس انداز و کنترل هزینه ها، کانالهای مشاوره ای در برنامه جهت هدایت و مشاوره امور مالی و سرمایه گذاری فردی و خانوادگی در کارسای شخصی وجود دارد


- مدیریت درآمد ها و رسیدن به پس انداز مورد نیاز به صورت ماهیانه و فصلی جهت سرمایه گذاری بدون نیاز به ورود داده های زیاد. مدیریت و کاستن هزینه ها و افزایش میزان پس انداز و همچنین ذخیره درصد


- تعیین و مدیریت نقاط هدف ماهیانه و فصلی در زمینه های درآمد، هزینه ها، ذخایر مالی، سرمایه گذاری ها و محاسبه انحراف از برنامه. شامل شاخص کلیدی پیش بینی شده و شاخص کلیدی تحقق یافته.


- استفاده از مشاوره کارشناسان خبره در زمینه های مختلف امور مالی، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به صورت کانالهای مجزا با قابلیت دنبال نمون مطالب مفید. پرسش و پاسخ با کارشناسان متخصص و


- هدایت ذخایر کسب شده جهت سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت و بلند مدت جهت افزایش ذخایر مالی و رشد اقتصاد خانواده و فردی با قابلیت طرح پرسش از کارشناسان دارای مدرک مشاوره مالی


- علاوه بر امکانات شخصی، اگر به عنوان یک کارمند در شرکتی که از کارسای شرکتی استفاده می نماید، عضویت داشته باشید، بخش ورود و خروج، تیکت ساپورت و CRM نیز برای شما فعال شده و می توانید

تغییرات نسخه اخیر

- افزودن صندوق پیام ها

- ارسال نوتیفیکیشن و هشدار به کاربر

- سامانه پشتیبانی تیکت ساپورت

توسعه دهنده

آرشان