لوگو کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranian

کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranian

تصاویر کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranianتصاویر کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranianتصاویر کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranianتصاویر کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranianتصاویر کارت اعتباری ایرانیان | kart etebari iranian

توضیحات

اپلیکیشن کارت اعتباری ایرانیان بعنوان قسمتی از پلتفرم بی نظیر کارت اعتباری (credit card) شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم می باشد. پشتیبانی از خرید های اعتباری، راه کارهای نوین پرداخت، ایجاد فروشگاه و انتقال وجه تنها بخشی از خدمات این شرکت بوسیله pos، ipg و ussd می باشد. البته سرعت و دقت در همه مراحل و فرایند های پلتفرم ایرانیان مطابق با استانداردهای روز جهان می باشد. کارت اعتباری، کیف پول، انواع درگاه های اینترنتی، خدمات جامعه لویالتی و باشگاه مشتریان تنها بخشی از خدمات جامع این شرکت بر پایه راه کارهای نوین کسب و کارهای نوپا خواهد بود.

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

کارت اعتباری ایرانیان