لوگو چی یاد

چی یاد

تصاویر چی یادتصاویر چی یادتصاویر چی یادتصاویر چی یادتصاویر چی یاد

توضیحات

چی یاد یک پلتفرم آنلاین یادگیریست که در سال 1400 با هدف توسعه عدالت آموزشی در مدارس و دانشگاه ها و برای عموم ساخته شد. شما مخاطبین میتوانید دوره مورد نظر در این پلت فرم رو انتخاب کرده و به صورت آنلاین آموزش ببینید محتوا تهیه شده در این پلت فرم در وب سایت چی یاد و اپلیکیشن اندورید این پلتفرم نیز قابل استفاده خواهد بود.

تغییرات نسخه اخیر

امکان ارسال پیام

توسعه دهنده

لوح گسترش