لوگو چاووش

چاووش

تصاویر چاووشتصاویر چاووشتصاویر چاووشتصاویر چاووش

توضیحات

چاووش در راستای مدیریت آسان حسابهای مشتریان حقیقی و حقوقی در بستری امن و شرایط برداشت متفاوت مورد نظر مشتریان موسسه اعتباری نور طارحی شده است . از امکانات ای ن سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :


مانده حساب

گردش حساب (صد گردش)

انتقال وجه به حساب خود

انتقال وجه به حساب دیگران، کارت، شبا

انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا) : شما می‌توانید با استفاده از این خدمت بدون مراجعه به شعبه و با استفاده از شماره شبای حساب خود نسبت به انتقال وجه به سپرده‌های سایر بانک‌ها اقدام کنید.

انتقال از حساب به کارت موسسه

جمع مانده‌ حساب‌های انتخابی: در این قسمت شما می‌توانید موجودی حساب‌های خود را به‌صورت تفکیک ‌شده و جمع موجودی کل حساب‌های خود را مشاهده کنید.

دریافت رسید گردش حساب (در نسخه وب)

امکان انتقال وجه دسته ای در یک دستور پرداخت

امکان براگزاری فایل اکسل جهت انتقال وجه دسته ای در نسخه وب

سهولت در انتقال وجه از حساب های چند امضا بدون مراجعه به شعبه


سوابق تراکنش‌ها:در این قسمت می‌توانید لیست تراکنش‌های قبلی خود را مشاهده کنید.

تغییرات نسخه اخیر

امکان استفاده مشتریان اتباع خارجی موسسه اعتباری نور

توسعه دهنده

موسسه اعتباری نور