لوگو چادیشو(بازاریابان)

چادیشو(بازاریابان)

تصاویر چادیشو(بازاریابان)تصاویر چادیشو(بازاریابان)تصاویر چادیشو(بازاریابان)

توضیحات

این برنامه جهت استفاده ی بازاریابان سامانه چادیشو می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

امکان ثبت نام هنرمند
نمایش لیست هنرمندان ثبت نام شده
امکان ثبت رشته هنری

توسعه دهنده

محمد امی