لوگو چادیشو(بازاریابان)

چادیشو(بازاریابان)

تصاویر چادیشو(بازاریابان)تصاویر چادیشو(بازاریابان)تصاویر چادیشو(بازاریابان)

توضیحات

این برنامه جهت استفاده ی بازاریابان سامانه چادیشو می باشد.


تغییرات نسخه اخیر

امکان ثبت نام هنرمند

نمایش لیست هنرمندان ثبت نام شده

امکان ثبت رشته هنری


توسعه دهنده

محمد امی