لوگو پی‌اس الا

پی‌اس الا

تصاویر پی‌اس الاتصاویر پی‌اس الاتصاویر پی‌اس الاتصاویر پی‌اس الاتصاویر پی‌اس الا

توضیحات

پی اس کالا یک فروشگاه آزمایشی ساخته شده توسط سیستم فروشگاه ساز پروفی شاپ می‌باشد.

تغییرات نسخه اخیر

اولين نسخه برنامه پی اس کالا

توسعه دهنده

پروفی شاپ