لوگو پیشگامان املاک

پیشگامان املاک

تصاویر پیشگامان املاکتصاویر پیشگامان املاکتصاویر پیشگامان املاکتصاویر پیشگامان املاکتصاویر پیشگامان املاک

توضیحات

تیم عسگری با معماران و طراحان همکاری کرده و در نهایت یک راه حل هدفمند را توسعه می دهد که هر مرحله از ساخت را بهینه می کند. این امر به مشتریان ما اجازه می دهد تا با اعتماد به نفس،تصمیم گیری های آگاهانه ای را انجام دهند و در اولین مرحله از چرخه پروژه مشغول به کار شوند و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مرحله ساخت و ساز از نظر هزینه ؛ ثابت یا تضمین شده ، پروژه را به اتمام می رساند.

تغییرات نسخه اخیر

تغییرات در صفحه اصلی برنامه

توسعه دهنده

وسام