لوگو پویان تجارت

پویان تجارت

تصاویر پویان تجارتتصاویر پویان تجارتتصاویر پویان تجارت

توضیحات

با این اپلیکیشن مشتریان شرکت پویان تجارت میتوانند از آخرین موجودی و قیمت کالاهای این شرکت اطلاع پیدا کرده و همچنین در مسابقات هفتگی شرکت نمایند

تغییرات نسخه اخیر

این اپلیکیشن برای ثبت سفارش مشتریان شرکت پویان تجارت طراحی شده است

توسعه دهنده

محمد شیرمحمدی