لوگو پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)

تصاویر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)تصاویر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)تصاویر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)تصاویر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(دولت من)

توضیحات

سازمان فناوري اطلاعات ايران براساس تكاليف محوله موظف به ايجاد بستري جهت عرضه خدمات الكترونيكي دولت به كاربران نهايي از طريق ابزارك‌هاي همراه شده است. در اين راستا برنامه دولت من به عنوان درگاهي واحد جهت دريافت خدمات دولت در دسترس عموم كاربران قرار گرفته است. خدمات الكترونيكي دولت همراه توسط سازمان سرويس دهنده تهيه و ارائه شده و خدمات موجود در برنامه به تدريج تكميل مي‌شوند. براي استفاده از خدمات عمومي، كاربران احراز هويت نمي‌شوند، ليكن براي خدماتي كه متعلق به شخص كاربر است (مانند سوابق بيمه) كاربران براساس شماره تلفن همراه ( بايد به نام خود كاربر باشد ) و كد ملي احراز هويت مي‌شوند.

تغییرات نسخه اخیر

قابلیت ورود با qr code از طریق اپ

اضافه شدن ورود دو مرحله ای (ورود با رمز عبور و رمز یکبار مصرف) به اپلیکیشن

قابلیت مشاهده "نشست های من"

اضافه شدن بخش سوالات متداول

قابلیت ثبت امتیاز برای خدمات و سرویس ها

توسعه دهنده

سازمان فناوری اطلاعات ایران