لوگو پلیگان سیتی

پلیگان سیتی

تصاویر پلیگان سیتیتصاویر پلیگان سیتیتصاویر پلیگان سیتیتصاویر پلیگان سیتیتصاویر پلیگان سیتی

توضیحات

پلیگان سیتی سرویس آنلاین معرفی ونمایش بازدید مجازی از ساختمان و راهکاری برای نمایش محیط ساخته نشده در بستر وب و اپلیکیشن است، ساختمان بر اساس اصول معماری و ساختمانی نمایش داده می شود و امکان تجربه آنلاین فضای ساخته نشده را برای کاربردهای مختلف فراهم می کند. این سرویس کاربردهای گسترده ای در زمینه های ساختمان، نمایش طرح های توسعه، گردشگری و به خصوص فروش و پیش فروش ملک دارد.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه


توسعه دهنده

Polygon