لوگو پله

پله

3
تصاویر پلهتصاویر پلهتصاویر پلهتصاویر پلهتصاویر پله

توضیحات

برنامه ی آموزش زبان انگلیسی برای افرادی که روزانه تمرین می کنند.


تغییرات نسخه اخیر

تنظیمات پیشرفته

اضافه کردن موتور تشخیص صدای جدید

اضافه شدن سیستم استریم ویدئو


توسعه دهنده

امیرحکمت