لوگو پشت بوم

پشت بوم

تصاویر پشت بومتصاویر پشت بومتصاویر پشت بومتصاویر پشت بوم

توضیحات

پشت بوم یک اپ مـــــوبایل است که تـــــولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده مصـــالح ساخــــــتمانی (از جمـــله عایق های رطـــــوبتی، کاشی و سـرامیک، رنگ ساختمان، ...) و خدمات دهندگان ساختمانی را به مصرف کنندگان آن که شامل پیـمانکاران اجـرا و نصب و مصرف کنندگان نهایی این کالا ها و خدمات هستند متصل میکند.


تغییرات نسخه اخیر


  • رفع موارد گزارش شده


توسعه دهنده

کارا