لوگو پزشک کودک | pezeshk kodak

پزشک کودک | pezeshk kodak

تصاویر پزشک کودک | pezeshk kodakتصاویر پزشک کودک | pezeshk kodakتصاویر پزشک کودک | pezeshk kodak

توضیحات

مطالب شامل بیماری های شایع کودکان مانند:

رفلاکس مری و معده

زردی

صرع کودکان

آبله مرغان

تنبلی چشم

عفونت ادرار

سرخک

میگرن

و...

امکانات نرم افزار:

نشانه گذاری آخرین مطالعه برای خواندن از همان قسمت در ورود بعدی به نرم افزار

افزودن مطلب مورد علاقه به لیست علاقمندیها

جستجوی یک کلمه در بین محتوای کل بانک داده

امکان به اشتراک گذاری محتویات نرم افزار

تغییر اندازه قلم

رفتن به مطلب بعدی وقبلی با یک کلیک

بزرگ کردن صفحه مطالعه با لمس طولانی روی صفحه

تغییرات نسخه اخیر

مطالب شامل بیماری های شایع کودکان مانند:

رفلاکس مری و معده

زردی

صرع کودکان

آبله مرغان

تنبلی چشم

عفونت ادرار

سرخک

میگرن

و...

توسعه دهنده

پزشک کودک