لوگو پاکروتاکسی

پاکروتاکسی

تصاویر پاکروتاکسیتصاویر پاکروتاکسیتصاویر پاکروتاکسیتصاویر پاکروتاکسی

توضیحات

سرویس دهی به مسافران با خودروهای لوکس و هیبریدی و امکانات خاص برای سفر های درون شهری و بیرون شهری

تغییرات نسخه اخیر

اپلیکیشن پاکروتاکسی

بهبود ایرادات

توسعه دهنده

پاکروتاکسی