لوگو وی | We

وی | We

تصاویر وی | Weتصاویر وی | Weتصاویر وی | Weتصاویر وی | We

توضیحات

پیام رسان We، شبکه پیام رسانی است که تمرکز بر سرعت و امنیت دارد.


پیام های شما در فضای ابری نگهداری شده و لازم به سینک کردن پیام ها نیست و در تمام پلتفرم ها در دسترس خواهد بود.


اطلاعات شخصی شما تحت محافظت شدید قرار دارد و حتی کارکنان We هم به آن ها دسترسی نخواهند داشت و پیام ها به صورت رمزنگاری End to End ارسال و نگهداری میشوند


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

We