لوگو واقعیت افزوده موزه هنرهای معاصر تهران - نهان بر عیان

واقعیت افزوده موزه هنرهای معاصر تهران - نهان بر عیان

تصاویر واقعیت افزوده موزه هنرهای معاصر تهران - نهان بر عیانتصاویر واقعیت افزوده موزه هنرهای معاصر تهران - نهان بر عیانتصاویر واقعیت افزوده موزه هنرهای معاصر تهران - نهان بر عیان

توضیحات

برنامه نهان بر عیان، شبیه سازی یک اثر هنری برای نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران

تغییرات نسخه اخیر

اولین نسخه

توسعه دهنده

علی امان زادگان