لوگو هیترو تاکسی - HitroTaxi

هیترو تاکسی - HitroTaxi

5
تصاویر هیترو تاکسی - HitroTaxiتصاویر هیترو تاکسی - HitroTaxiتصاویر هیترو تاکسی - HitroTaxiتصاویر هیترو تاکسی - HitroTaxiتصاویر هیترو تاکسی - HitroTaxi

توضیحات

هیترو تاکسی سرویس درخواست آنلاین تاکسی VIP با قیمت مناسب و امکان استفاده آسان است. در حال حاضر این سرویس از مبدا تهران و فرودگاه ها به سایر مناطق تهران فعال است.


تغییرات نسخه اخیر

امکان ثبت درخواست از کل تهران و لواسانات به کل ایران

برطرف شدن باگ های گزارش شده


توسعه دهنده

آستیاگ