لوگو هومتیک | HomTick

هومتیک | HomTick

تصاویر هومتیک | HomTickتصاویر هومتیک | HomTickتصاویر هومتیک | HomTick

توضیحات

هومتیک راهکاری هوشمند برای مدیریت آسانِ مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری است. ما با شناسایی نیازهای یک مدیر ساختمان و دغدغه‌های ساکنیِن آن اپلیکیشنی طراحی کرده‌ایم که در هر زمان امکان برطرف کردن نیازهای یک ساختمان را مثل تقسیم و جمع‌آوری هزینه‌های شارژ، تعمیرات دوره‌ای و هماهنگی جلسه‌های دوره‌ای ساختمان را برطرف کند.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

HomTick