لوگو همراه گام | Hamrah gam

همراه گام | Hamrah gam

تصاویر همراه گام | Hamrah gamتصاویر همراه گام | Hamrah gamتصاویر همراه گام | Hamrah gamتصاویر همراه گام | Hamrah gamتصاویر همراه گام | Hamrah gam

توضیحات

همراه گام ورزش پیاده‌روی را به تجربه ای لذت بخش و فراموش نشدنی تبدیل می کند.هر زمان و هر جایی که باشید ، هر بار که پیاده روی می کنید همراه گام با به هم پیوستن مسافت پیموده شده در پیاده روی های شما ، کیلومتر شما را در جاده تندرستی نشان می دهد و از مقدار کالری مصرفی خود نیز آگاه می شوید و متناسب با مقدار پیاده روی های خود بن همراه می گیرید:


-با نصب همراه گام بر روی گوشی تلفن همراه ، عضو باشگاه پیاده روی همراه گام شده و در شروع جاده تندرستی قرار گیرید.


-با هر بار پیاده روی در هر محل غیرمسقف که باشید، کیلومتر جاده تندرستی خود را افزایش دهید و بن همراه بگیرید.


-پیاده روی بیشتر ، موجب افزایش کیلومتر و تندرستی بیشتر شماست.


-کیلومتر جاده تندرستی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای تندرستی بیشتر با هم رقابت کنید.

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

همراه گام